בית חזרה

תפעול תקלות

תפעול תקלות נפוצות בבריכה

מספר דגשים והנחיות בדבר ניקוי, תחזוקה ותפעול בריכת השחייה.

זיכרו! בריכה נקייה שומרת על בריאות המתרחצים, חוסכת כסף בשימוש בכימיקלים ובבלאי הציוד.

המים ירוקים - מה לעשות?

כשהמים נראים ירוקים, יש לבצע מספר בדיקות:
 1. האם רמת הכלור מתאימה - 1.0 חל"מ (חלקים למליון) לפחות.
 2. בכלורינטור אוט' ודא שהכלור אכן נקלט במים.
 3. יש לבדוק האם גובה המים בבריכה מאפשר פעולה תקינה של הסקימר.
 4. יש לבדוק האם המשאבה עובדת, מסחררת ומצליחה להעמיס את הכלור.
 5. יש לבדוק האם גורם חיצוני השפיע על רמת הכלור (כמות מוגדלת של מתרחצים, זיבול ודישון הדשא וכו'). על מנת ללמוד כיצד לבצע בדיקה של רמת כלור לחץ כאן, הוסף במידת הצורך.

במידה וכן, הוסף כלור.

המים עכורים - מה לעשות?

כשהמים נראים עכורים, יש לבצע מספר בדיקות:
 1. יש לבדוק את רמת הכלור בבריכה (על מנת ללמוד כיצד לבצע בדיקה של רמת כלור לחץ כאן), הוסף במידת הצורך.
 2. יש לבדוק את רמת ה-PH (על מנת ללמוד כיצד לבצע בדיקה של רמת ה-PH לחץ כאן ), אזן במידת הצורך.
 3. בדוק את רמת הלחץ במסנן, שטוף את המסנן
 4. בדוק האם מתבצעת פעולת סינון- האם המשאבה עובדת?

איזה סוג כלור מתאים לבריכה שלי?

הכלרה

קיימים שלושה סוגים עיקריים של כלור לבריכות שחיה פרטיות:

א. כלור "גדול" (TRICHLOR) טבליות כלור במשקל 200 גר' אשר שומרת על יציבות כמות הכלור החופשי בבריכות (מכילה חומצה ציאנורית).

ב. כלור "שקדים" (HTH) טבליות במשקל 7.5 גר', נועדו לתת ,טיפול הלם" למי הבריכה.

ג. כלור אבקה (HTH) מאפשר המסה מיידית (בדלי מים לדוגמא) של כלור ופיזורו על מי הבריכה זאת לשם קבלת אפקט ניקוי מהיר.

רמת הכלור הדרושה הינה בדר"כ 1.0 - 3.0 חל"מ (חלקים למליון).


זכור!
רמת חומציות PH נכונה מאפשרת פעולה תקינה של הכלור, כמו גם שמירה על הציוד בבריכה לאורך זמן!
רמת ה PH הדרושה הינה בין 7.2-7.6, במידה והמים יוצאים מאיזון ניתן "לתקן" את רמת ה PH ע"י תוספת כימיקלים בהתאם למצב ועפ"י הנחיות.


שים לב במיוחד!

א. הכלור הינו חומר רעיל ונפיץ. שמור במקום סגור וקריר. הרחק מאש, חום וילדים.
החזקת הכלור בחום ו/או בשמש או ערבוב סוגי כלור עלול להיות מסוכן ולגרום להתפוצצות ואף במקרים חיריגים לגרום להתלקחות.

ב. שימוש בכמויות מוגזמות של כימיקלים עלול לגרום לנזקים למתרחץ.
היה זהיר בשימוש בכימיקלים (מכל הסוגים), התייעץ עימנו בכל עת!!

ג. אין להכניס/ לזרוק כלור באופן ישיר על יריעת PVC על מנת שלא לפגוע בצבע היריעה ובכך לגרום לנזק בלתי הפיך.

ד. בכלורינטור טבליות אוטומטי יש להשתמש אך ורק בכלור "גדול" (TRICHLOR),
שימוש בכלור מסוג אחר ו/או ערבוב סוגי כלור אחרים בכלורינטור עלול להיות מסוכן ולגרום לפיצוץ.

ה. כלורינטור הטבליות חייב להיות תמיד מלא במים, תוך הבטחת זרימת מי בריכה ברציפות דרך כל זאת במשך מס' שעות ביום (סחרור של מי הבריכה).
בכלורינטור ללא זרימת מים רציפה עלול להיווצר לחץ כתוצאה מאידוי הכלור ותוצאה עלולה להיות מסוכנת ולגרום לפיצוץ.

ו. זכור! להוציא את הכלור מהכלורינטור כאשר הבריכה אינה בשימוש ולא מתבצע סחרור.

המנוע הפסיק לעבוד - מה לעשות?

כשהמנוע מפסיק לעבוד, יש לבצע מספר בדיקות:
 1. האם מגיע חשמל למנוע.
 2. האם המפסק הראשי קפץ.
 3. האם ברזי היניקה והסניקה פתוחים.
 4. האם המגוף הרב דרכי במצב "FILTER".
 5. האם הלחץ בשעון ברמתו הנורמלית.

במידה וביצעת את כל הבדיקות אך עדיין לא מצאת את הגורם לתקלה- אנא צור עמנו קשר.

מים מלוכלכים חוזרים מהדיזות - מה לעשות?

כשמים מלוכלכים חוזרים דרך הדיזות, יש לבצע מספר פעולות:
 1. בצע שטיפת מסנן במצב "BACK WASH" פעם נוספת, לאחר מכן בצע שטיפת מסנן: מצב "RINSE", אח"כ העבר את המסנן למצב "WASTE" למספר שניות. למידע נוסף לגבי תפעול מערכת הסינון לחץ כאן.
 2. במידה ואחרי כל השטיפות הללו עדיין חוזר לכלוך דק לבריכה, תן ללכלוך לשקוע על קרקעית הבריכה ואסוף אותו ע"י מטאטא יונק
  שהמגוף הרב דרכי במצב "'WASTE" זאת על מנת להוציא את הלכלוך ממערכת הסחרור של הבריכה.
  לעיתים קרובות הלכלוך הדק הינו אצות מיקרוסקופיות המחייבות הדברה ע"י הגברת הכלרה.
 3. הגבר את רמת הכלור במים לקטילת אצות. בדוק האם הפעולה משפיעה בחיסול הלכלוך.

הבריכה מאבדת מים - מה לעשות?

כשהבריכה מאבדת מים, יש לבצע מספר בדיקות:
 1. בדוק אם הבריכה מאבדת מים מעבר לרמת האידוי הטבעית.
 2. בדוק האם יוצאים מים מצינור הריקון בזמן שהמגוף נמצא במצב "FILTER" . במידה וזה המצב, צור עמנו קשר.
 3. בדוק האם אין הוצאת מים מהבריכה ,שלא בידיעתך ,על ידי מישהו מבעלי הבית.
 4. בדוק שלא בוצעו פעולות הורקה ו / או שטיפה של הפילטר (זכור, פעולות אלו מורידות את מפלס המים בבריכה).

איך מנקים לכלוך מקרקעית הבריכה?

סדר פעולות להפעלת מטאטא יונק
 1. הכנס את המוט למים, כאשר המברשת והצינור מחוברים בקצהו.
 2. מלא את הצינור הצף במים.
 3. חבר את הצינור הצף לסקימר בעזרת הצלחת המתאמת.
  הצינור מתחבר לסקימר ע"י צלחת מתאמת (הצינור מתחבר לסקימר ומעביר את "כוח יניקת המשאבה" עד למברשת היניקה של המטאטא).
 4. סגור, בחדר המכונות, את מגופי היניקה פרט לאותו סקימר שמחובר למטאטא יונק.
 5. שחרר אויר שנתפס בצנרת ע"י וסת האוויר בקצה מכסה הפילטר.
 6. נקה את רצפת הבריכה ע"י הזזת המוט והמברשת בתנועות איטיות על פני קרקעית הבריכה.

מטאטא יונק לא שואב - מה לעשות?

כשהמטאטא היונק מחובר אך לא מצליח לשאוב, יש לבצע מספר בדיקות:
 1. האם נסגרו מגופי היניקה שאינם מחוברים לסקימר אשר מחובר למטאטא.
 2. האם יצא כל האוויר מצינור השאיבה.
 3. האם מכסה המשאבה סגור היטב.
 4. האם גובה המים בבריכה מעל לחצי גובה פתח הסקימר.
 5. האם רמת הלחץ במסנן ברמה תקינה בשעות פעילות המטאטא.
 6. בדוק האם אין חור בצינור היניקה.
 7. בדוק שהצלחת המתאמת יושבת במקומה בסקימר.
 8. בדוק האם אין הפרעה למעבר המים ע"י עצמים גסים במברשת.
 9. במידה ולאחר בדיקות אלו עדיין קיימת בעייה שאינך יודע לפתור, אנא צור עמנו קשר. צור עמנו קשר.

במידה ואתם מעוניינים במידע נוסף,
אנא צרו קשר:

שילחו הודעה חייגו אלינוbarlevnir.com